Rabu, 25 Mei 2016

Projekotwanie ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Konstrukcja balaski Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu do urzędu prócz szczególnych przypadków.

Ogrodzenie PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma przyległymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki Winylowe na plot i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu oraz planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania plotki Winylowe na plot i bramkę ze sztachet wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy planowane ploty PCV na plot i bramę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W przypadku kiedy projektowane ogrodzenia Winylowe na plot i furtkę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar