Rabu, 27 April 2016

Aczkolwiek kamienie sztachetki te są z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż niekiedy mało biegłym ślepiem trudno je rozróżnić.

Chociaż kamienie sztachety te są z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak iż czasem mało biegłym okiem trudno je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym kolorystykom, trywialnej obróbce a także względnie niskiej cenie. Występują w wielu okręgach Polski – piaskowiec najłatwiej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozdrabnia albo wstępnie ociosuje, umieszcza na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przesyła do miejsca budowy ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak złączony lepiszczem piasek, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Kiedy lepiszczem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), gdy związki wapnia -wapnistym. Nie licząc podstawy zlepiających występują tam także pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się barwa kamieni na ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet, przybierają one wtedy rozmaite tony czerwieni, brązu oraz zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak ogromnych złóż wycina się największe bloki, używane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne można także siekać na sześciany o regularnych kształtach, wykorzystywane później w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno też je dzielić przy asyście specjalnych klinów oraz dłut na małe, nieregularnych kształtów kawałki. Służą do układania powierzchni ścieżek a także konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety z Winylu używa się też wapienie - skały aluwialne, powstałe z zgromadzonych na dnie mórz a także jezior resztek organizmów żywych, najczęściej skorup małż i ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, ale także mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, można je nawet polerować zalecane na ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa. Nadają się jednak po największej części do stosowania wewnątrz, gdyż poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko tracą połysk. Wapienie można wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do urządzania parków skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich też do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przydają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu ogrodu oraz naszych upodobań kształt kamiennych tafli może być różnorodny – od łamanych, niesymetrycznych, aż po pionowo skróconych prostokątów ewentualnie kwadratów. Murki a także ploty z Winylu na ogrodzenie i furtę sztachetowa buduje się z głazów przeróżnego konturu, złożonych na kamiennym ewentualnie betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje spośród fragmentów o nietypowych zarysach, powinno się je adekwatnie zestawiać tzn. tak, iżby postać każdego kolejnego zespalał się z poprzednim. Aby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe szpary w środku można dopełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenia plastikowe z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły albo pustaków. Piaskowce a także wapienie możemy wykorzystać także do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych i innych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce wykorzystywane do budowy ogrodzenia należą do głazów mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur szybko niszczeją i nabierają brzydkiego koloru. Łatwo obrastają także mchem i wodorostami. Można to uniemożliwić pokrywając powierzchnię ogrodzenia Poznań ewentualnie rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy zdrapywać zanieczyszczeń z powierzchni ogrodzenia ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą pozostać mocne rysy. Sprofilowane firmy sprzątają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości mechanicznego mycia ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pragniemy, żeby kamienie na ogrodzeniu w mgnieniu oka wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar